معرفی مدیران سابق

بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۱۱:۲۰| تعداد بازدید: 96

خانم مهندس سمیه آزموده   از ابتدای 89 تا آذر 90

آقای مهندس ماشااله اکبری آذر 90 تا تیر 91

آقای دکتر عبدالعلی حبیبی تیر 91 تا تیر 94

آقای مهندس ماشااله اکبری تیر 94 تا اسفند 95

آقای دکتر مصطفی شیخ الطائفه اسفند 95 تا تیر 97