معرفی کارشناسان فناوری اطلاعات

بروزرسانی: ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۰۸:۱۷| تعداد بازدید: 964

 

تلفن تماس

پست الکترونیکی

مسئولیت

واحد

نام و نام خانوادگی

051-52242043

Akbarim1

thums.ac.ir

کارشناس مسئول شبکه و زیرساخت

ستاد دانشگاه

مهندس ماشااله اکبری

051-52228026

Falaha1

thums.ac.ir

کارشناس مسئول اتوماسیون اداری

معاونت توسعه، معاونت غذا و دارو

مهندس آسیه فلاح

051-52245991

sabeth1

thums.ac.ir

 

بیمارستان نهم دی، معاونت درمان

مهندس حمید ثابت

051-52242043

Vaziriana1

thums.ac.ir

کارشناس مسئول وبسایت

معاونت آموزشی پژوهشی، دانشجویی فرهنگی

مهندس علی وزیریان

051-52226111 - داخلی 216

ghannadn1 

thums.ac.ir

 

معاونت بهداشت

خانم مهندس نسیم قنادی

051-53723096 - داخلی 236

 

 

شبکه بهداشت و درمان زاوه

مهندس جلال ملک پور دهنوی

 

 

 

شبکه بهداشت و درمان مه ولات

مهندس هادی زنده دل حسن آبادی

 

 

 

 

مهندس نادر سلحشور