معرفی کارشناسان آمار

بروزرسانی: ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۱۷:۵۶| تعداد بازدید: 754
نام و نام خانوادگی
                  واحد تلفن تماس پست الکترونیکی
اکرم شاه ولی  کارشناس مسئول آمار  دانشگاه  051-52286890 amar@thums.ac.ir
مرتضی پدرامی فر      کارشناس آمار دانشگاه 051-52246035 --
خانم  محمودی پور   معاونت بهداشت  051-52225043 --
خانم  شیدایی بیمارستان نهم دی 051-52243360 --
خانم حسنی   معاونت درمان  051-52286729 --
خانم  امیری      معاونت غذا و دارو   051-52328866 --
خانم برزنونی معاونت  آموزشی پژوهشی و دانشجویی فرهنگی 051-52242039 --
آقای ایمان خوش نیت  شبکه  زاوه    --    -- 
رضا حسین زاده شبکه بهداشت و درمان مه ولات -- --