معرفی مدیر آمار و فناوری اطلاعات

Last Update: ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ ۱۰:۰۵| تعداد بازدید: 633

 

دکتر مصطفی شیخ الطایفه

 

دکتر مصطفی شیخ الطایفه

ایمیل : sheykhotayefeh@thums.ac.ir

شماره تماس : 52246035-051