راه اندازی فاز دوم داشبورد تجمیعی مدیریتی HISهای دانشگاه

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ ۱۳:۳۸ | تعداد بازدید: 13

مهندس حسینیان مدیرآماروفناوری اطلاعات با بیان این موضوع تاکید کرد کمیته تخصصی در خصوص عملیاتی سازی فازهای مختلف راه اندازی داشبورد تجمیعی his طی ماههای گذشته به صورت فشرده برگزار گردیده است. طی این مدت سرور قدرتمندی جهت آماده سازی و نصب نرم افزار داشبورد HIS تخصیص داده شده واین سامانه با موفقیت نصب شده است. در حال حاضر شاخص های مهم و اولویت دار حوزه های مدیریتی بیمارستانی، درمانی و اعتباربخشی دانشگاه انتخاب شده و در حال استقرار شاخص ها هستیم. ایشان یادآورد شدند یکی از تصمیمات خوب و آینده نگرانه در حوزه فناوری اطلاعات، استقرار نرم افزارهای یکپارچه در سطح بیمارستان ها و مراکز تابعه دانشگاه بوده است که باعث افزایش بهره وری و کاهش هزینه های پنهان در مدیریت سامانه ها بوده است.