دوشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
مهندس سیدمهدی حسینیان ضمن عرض تبریک به سرکارخانم شاه ولی مسئول محترم امار دانشگاه و همه کارشناسان محترم در حوزه آمار دان


یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۰
مهندس حسینیان از راه اندازی سامانه ثبت خطاهای حرفه ای در بیمارستان های امام حسین و امام رضا(ع) مه ولات خبر داد.


دوشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰
مدیرآمارو فناوری اطلاعات دانشگاه با بیان این مطلب افزود با رایزنی ها و پیگیری های انجام شده با مرکز مخابرات استان،  پهنا


شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰
مدیرآماروفناوری اطلاعات دانشگاه با اعلام راه اندازی سرویس الکترونیکی ECE در سطح دانشگاه اظهار داشت با راه اندازی این سرو


شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۰
به منظور بررسی فرایند های نظام ارجاع، نوبت دهی و نوبت گیری از سامانه های دانشگاه و مشکلات نسخه نویسی و نسخه پیچی در سطح


شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰
مهندس سیدمهدی حسینیان به مناسبت اول آبان روز آمار و برنامه ریزی این روز را به همه همکاران محترم حوزه آمار دانشگاه به خصو


چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
به منظور بررسی میدانی و ارایه پلن زیرساخت شبکه و جانمایی اتاق های سرور در محل پروژه جدید پردیس دانشگاه ، مدیر آماروفناور


شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
سیدمهدی حسینیان؛ مدیرآماروفناوری اطلاعات دانشگاه اظهار کرد: به منظور افزایش امنیت تبادل اطلاعات در سامانه های مستقر در س