بازدید از ساختمان در حال ساخت معاونت بهداشت

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ ۱۱:۰۶ | تعداد بازدید: 98

 

در ادامه بازدید همکاران مدیریت آماروفناوری اطلاعات دانشگاه از ساختمان های در حال ساخت در سطح دانشگاه، تیم زیرساخت شبکه و امنیت حوزه It دانشگاه با حضور در ساختمان در حال ساخت معاونت بهداشت شهرستان از محل پروژه ، اتاق سرور و امور زیرساختی شبکه بازدید نمودند. همچنین در این بازدید دستورات لازم در خصوص ادامه کار و اقدامات لازم در خصوص کابل کشی و جانمایی تجهیزات داده شد