معرفی کارشناسان فناوری اطلاعات

بروزرسانی: ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ ۰۷:۴۰| تعداد بازدید: 1966

 

تلفن تماس

پست الکترونیکی

مسئولیت

واحد

نام و نام خانوادگی

051-52239866

montazerians1@thums.ac.ir

کارشناس فناوری اطلاعات

معاونت بهداشتی

مهندس سارا منتظریان

051-52242043

akbarim1@thums.ac.ir

کارشناس نرم افزار شبکه

معاونت توسعه

مهندس فرهاد اکبری

051-52228026

falaha1@thums.ac.ir

مسئول فناوری اطلاعات

معاونت توسعه

مهندس آسیه فلاح

051-52226016

sabeth1@thums.ac.ir

کارشناس فناوری اطلاعات

بیمارستان نهم دی

مهندس حمید ثابت

051-52242043

vaziriana1@thums.ac.ir

کارشناس فناوری اطلاعات

معاونت آموزش، تحقیقات، فناوری

مهندس علی وزیریان

051-53723096

_

کارشناس فناوری اطلاعات

شبکه بهداشت و درمان زاوه

مهندس جواد علویون

051-56721104

_

کارشناس فناوری اطلاعات

شبکه بهداشت و درمان مه ولات

مهندس هادی زنده دل

051-52246037

salahshourn1@thums.ac.ir

کارشناس حفاظت رایانه

معاونت توسعه

مهندس نادر سلحشور

051-52220703

sahranavards1@thums.ac.ir

کارشناس فناوری اطلاعات

بیمارستان امام حسین ع

مهندس سوسن صحرانورد

051-56728111

_

کارشناس فناوری اطلاعات

بیمارستان امام رضا ع

مهندس میترا نیکونژاد

051-52220703

jarahh1@thums.ac.ir

کارشناس فناوری اطلاعات

بیمارستان امام حسین ع

مهندس حامد جراح

051-52313070

teimooriz1@thums.ac.ir

کارشناس فناوری اطلاعات

معاونت غذا و دارو

مهندس زهرا تیموری