جلسه بررسی فرآیندهای نظام ارجاع، نوبت دهی و نوبت گیری

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ ۱۵:۱۱ | تعداد بازدید: 59

به منظور بررسی فرایند های نظام ارجاع، نوبت دهی و نوبت گیری از سامانه های دانشگاه و مشکلات نسخه نویسی و نسخه پیچی در سطح مراکز بهداشتی، کلینیک ها و بیمارستان های دانشگاه جلسه ای در مورخه 1400/08/19 با حضور کارشناسان محترم حوزه های مرتبط برگزار و موارد مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت. در این جلسه مدیر آماروفناوری اطلاعات دانشگاه مهمترین چالش و مشکل در روان سازی فرایند ارجاع را عدم هماهنگی بین فرایندهای کاری معاونت های درمان و بهداشت  ذکر و مقرر شد برای حل این ناهماهنگی جلسه ای بدین منظور برگزار گردد.

تصاویر خبر