برگزاری جلسه هم اندیشی آمار دانشگاه با همکاران آمار دانشگاه مشهد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۱۳:۳۵ | تعداد بازدید: 77

 

با عنایت به دیدگاه ویژه و ارزشمند ریاست محترم دانشگاه به مقوله آمار، جلسه ای به همین منظور با حضور سرکار خانم دکتر سالاری مشاور محترم آماری مدیریت آمار و فناوری آوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی مشهد و آقای مهندس بوسعید مدیرعامل شرکت سلامت نگار و به میزبانی مدیریت آمار و فناوری آوری اطلاعات دانشگاه برگزار گردید.
در این جلسه که کلیه همکاران و رابطین محترم حوزه آمار دانشگاه حضور داشتند، وضعیت فعلی حوزه آمار دانشگاه بررسی گردید. همچنین سرکارخانم دکتر سالاری از تجربیات حوزه آمار دانشگاه مشهد صحبت فرمودند و همکاران دانشگاه از تجربیات و نظرات کارشناسی شده ایشان کمال استفاده را بردند سپس آقای مهندس بوسعید سامانه آماری جدید شرکت سلامت نگار را پرزنت کردند. درپایان نیز با حضور جناب آقای دکتر ابراهیمی پور ریاست محترم دانشگاه موارد این حوزه بازبینی و مورد بررسی قرار گرفت.

تصاویر خبر