معرفی مدیران سابق

بروزرسانی: ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ ۰۷:۴۱| تعداد بازدید: 634

خانم مهندس سمیه آزموده   از ابتدای 89 تا آذر 90

آقای مهندس فرهاد اکبری آذر 90 تا تیر 91

آقای دکتر عبدالعلی حبیبی تیر 91 تا تیر 94

آقای مهندس فرهاد اکبری تیر 94 تا اسفند 95

آقای دکتر مصطفی شیخ الطائفه اسفند 95 تا تیر 97