شرح وظایف

بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱۲:۱۵| تعداد بازدید: 85

شرح وظائف اداره آمار:

 1. تشکیل شبکه رابطین آماری در سطوح معاونتها
 2. مدیریت درتکمیل اطلاعات سامانه اتوماسیون آماری سیناسا در وزارت بهداشت
 3. تهیه شاخص های مدیریتی جهت استفاده مدیران ،معاونین و رییس دانشگاه
 4. پاسخ گویی به آمارهای رسمی دانشگاه از جمله هیأت امناء ، برنامه عملیاتی ، ارز یابی عملکردو...
 5. تحلیل داده های رسمی دانشگاه در جهت کمک به تصمیم گیری مدیران ارشد دانشگاه
 6. تهیه جداول مناسب و استاندارد جهت ورود اطلاعات از سوی معاونت های مختلف دانشگاه
 7. همکاری در تهیه و تنظیم آمار های مورد نیاز واحدهای داخل و خارج از سازمان
 8. تهیه و تنظیم سالنامه  آماری
 9. یکسان سازی تعاریف و مفاهیم آماری و تهیه شناسنامه اقلام آماری
 10. به روز رسانی آمار وارقام مورد نیاز اداره آمار
 11. بایگانی اطلاعات و آمار جمع آوری شده به منظور کاهش بی پاسخی در آمار
 12. پیگیری جهت راه اندازی سامانه اتوماسیون آماری دانشگاه جهت یکپارچه سازی آمارهای دانشگاه