راه اندازی سامانه ۱۱8 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۱۰:۰۴ | تعداد بازدید: 40

 به منظور دسترسی آسان به لیست شماره تماس ها و صرفه جویی در مصرف کاغذ سامانه 118 دانشگاه جهت دسترسی آسان تر به شماره تلفن های کارکنان در معرض عموم قرار گرفت.

مهندس حسینیان مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، هدف از انجام این سامانه را دسترسی آسان تر و صرفه جویی در مصرف کاغذ اعلام کرد تا این امر پسندیده صرفه جویی در همه بخش ها و زمینه ها هر چه بیشتر فراگیر شود.

جهت دسترسی به لیست شماره تلفن ها به آدرس زیر مراجعه فرمایید.

http://118.thums.ac.ir