برگزاری جلسه ویدیوکنفرانسی ستاداجرایی نسخه نویسی و نسخه پیجی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۰۹:۳۵ | تعداد بازدید: 59

جلسه ویدیوکنفرانسی ستاداجرایی نسخه نویسی و نسخه پیجی درمحل ستاد دانشگاه باحضور معاونین محترم توسعه، درمان، بهداشت،غذا دارو رییس محترم کمیته داروسازان  روسای محترم بیمه های پایه، ریاست محترم نظام پزشکی و مدیریت فناوری اطلاعات برگزار شد.

تصاویر خبر