برگزاری اولین جلسه ستاد اجرایی پروژه پرونده الکترونیک سلامت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ۱۲:۰۰ | تعداد بازدید: 56

برگزاری اولین جلسه ستاد اجرایی پروژه پرونده الکترونیک سلامت در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه برگزار شد.

مهندس سیدمهدی حسینیان مدیر آماروفناوری اطلاعات دانشگاه و مجری و دبیر ستاد پروژه پرونده الکترونیک سلامت در دانشگاه تربت حیدریه عنوان کرد: دراین جلسه که معاونین محترم توسعه، درمان ، بهداشت، غذادارو و همچنین ریاست محترم تامین اجتماعی، بیمه سلامت و نظام پزشکی شهرستان حضور داشتند، وضعیت فعلی شهرستان در حوزه نظام ارجاع الکترونیکی، و تشکیل پرودنده الکترونیک و نحوه اجرایی شدن این پروژه ها بررسی شد و همچنین مصوبات جلسه به دبیرخانه ستاد پردنده الکترونیکی در وزارت بهداشت ارسال گردید.