آموزش راه اندازی اتوماسیون اداری چهاگون به همراه تصویر

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۱۱:۰۵ | تعداد بازدید: 138

برای نصب و راه اندازی اتوماسیون اداری مراحلی که در تصویر پیوست می باشد به دقت و مرحله به مرحله انجام دهید تا اتوماسیون روی سیستم شما فعال گردد.

 

فایل های پیوست